Lista lokat
Informacja o otwartych lokatach.
 


 UWAGA! Pierwszą mLOKATĘ zakłada właściciel (współwłaściciel) rachunku przy pomocy operatora mLinii. Kolejne mLOKATY można zakładać już samodzielnie w serwisie internetowym.

 Nazwa lokaty
Jest to jedna z nazw lokat oferowanych przez mBank: mLOKATA, eMAX Lokata.

 Data założenia/zapadalności
Data założenia lokaty, to dzień złożenia dyspozycji otwarcia lokaty w systemie mBanku. Data zapadalności, to dzień, w którym dokonanie wypłaty środków pieniężnych z rachunku lokaty jest fizycznie możliwe i nie powoduje naruszenia warunków Umowy (jest to dzień zakończenia umowy lokaty).

Zapadalność lokaty w sobotę:
W przypadku terminu zapadalności lokaty w sobotę środki (wraz z odsetkami) pojawiają się na rachunku z piątku na sobotę. Data operacji jest sobotnia, natomiast księgowania - poniedziałkowa. Klient po zalogowaniu się w sobotę czy w niedzielę ma widoczne środki z lokaty wraz z odsetkami pomniejszonymi o podatek. Klient może zobaczyć rozliczoną lokatę w historii operacji uwzględniając w zakresie dat datę poniedziałkową. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku zapadalności lokaty w dzień świąteczny, który poprzedzony jest dniem roboczym i po którym następuje dzień roboczy.

Zapadalność lokaty w niedzielę:
Środki pojawią się na rachunku z piątku na sobotę. Na rachunek zakładana jest blokada kwotowa, która jest zdejmowana w nocy z soboty na niedzielę. Data operacji jest niedzielna a księgowania - poniedziałkowa. Klient po zalogowaniu się w sobotę ma widoczną w historii operacji kwotę lokaty i odsetki pomniejszone o podatek, jednak środki dostępne są zablokowane na tę kwotę. Dostępne one będą dopiero w dniu zapadalności lokaty, czyli niedzielę. Klient może zobaczyć rozliczoną lokatę w historii operacji uwzględniając w zakresie dat datę poniedziałkową.

Zapadalność lokaty w poniedziałek:
W przypadku terminu zapadalności lokaty wyznaczonego na poniedziałek (jeżeli lokata się nie odnawia i odsetki nie są dopisywane do lokaty) środki lokaty wraz z odsetkami pojawią się na rachunku Klienta z piątku na sobotę. Jednocześnie zakładana jest na rachunek blokada kwotowa na kwotę równą środkom lokaty wraz z odsetkami minus podatek. Blokada jest zdejmowana z niedzieli na poniedziałek. Klient po zalogowaniu się w Internecie w sobotę lub w niedzielę widzi na rachunku różnicę w saldzie (dostępne środki są pomniejszone o kwotę lokaty wraz z odsetkami pomniejszonymi o podatek). W historii operacji, operacje te widoczne są z datą operacji i księgowania poniedziałkową, czyli datą przyszłą.

 Długość
Czas trwania lokaty.
eMAX Lokata może być założona na okres 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 lub 120 miesięcy.
mLOKATA może być założona na okres2, 3, 4,  6, 9 lub 12 miesięcy.

 Oprocentowanie
Aktualne oprocentowanie lokaty.
eMAX Lokata jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, a odsetki dopisywane są co trzy miesiące do rachunku zintegrowanego z lokatą.
Oprocentowanie mLOKATY jest stałe przez cały czas jej trwania, a odsetki razem z początkową kwotą mLOKATY dopisywane są do rachunku zintegrowanego po upływie okresu lokaty.

 Kwota początkowa
Suma środków pieniężnych wpłaconych na rachunek lokaty w dniu jej uruchomienia.

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o lokacie - kliknij na jej podkreśloną kwotę początkową.
Aby założyć nową lokatę wybierz przycisk "Otwórz lokatę".

Więcej pomocy...